Šesterokut

ŠESTEROKUT - Natjecanje

Šesterokut je otvoreno online natjecanje iz fizike i matematike na koji su pozvani svi učenici srednjih i osnovnih škola. Na Šesterokutu se natječu timovi od maksimalno tri učenika tokom 7 dana.

Šesterokut 2021. održat će se 10.5.

Prijava na natjecanje
Primjer problema za ovu godinu s rješenjem
Zadaci 2021. - Osnovna škola Rješenja 2021. - Osnovna škola Zadaci 2021. - Srednja škola Rješenja 2021. - Srednja škola

Šesterokut je međunarodno natjecanje. Uz pomoć Francuskog fizikalnog društva SFP, natjecanje se prevodi i distribuira u Francuskoj. Hrvatski i Francuski timovi će istovremeno rješavati iste zadatke na vlastitim jezicima.

Prvi dan natjecanja, 10.5., u 12h, na naslovnoj stranici, a i ovoj, ćemo objaviti zadatke. Mi ne nadgledamo vaš rad ni na koji način, te radite kada god želite i možete na zadacima. Svoja rješenja i svoj rad na kraju natjecanja nakon 7 dana, odnosno do 17.5. 23h59, prema uputama koje ćemo opisati detaljnije, šaljete nama u PDF obliku.

Naputak za nastavnike: Ako vas učenici pitaju za jedan od zadataka, molimo vas da ih samo usmjerite na literaturu koja je relevantna za taj zadatak, i da im ne pomažete u rješevanju zadataka.

Nagrade će uskoro biti određene. No, one će biti odvojene po državama, odnosno najbolji timovi u jednoj, i najbolji timovi u će biti nagrađeni.

Osnovne škole

Ovogodišnji Šesterokut uključuje i kategoriju za osnovne škole, na kojem mogu sudjelovati učenici sedmih i osmih razreda (ako žele, učenici i nižih razreda imaju pravo sudjelovanja). Natjecanje se sastoji od tri dijela i traje sedam dana. Timovi se mogu sastojati od maksimalno troje učenika.

Konačni rad tima mora biti detaljan i razumljiv. Želimo da vi, učenici, pokažete način na koji razmišljate, vaše viđenje situacije, pokusa ili fizikalne pojave. Fizika i matematika nisu samo formule i brojke, ono što stoji iza njih je intuicija, osjećajem za neku fizikalnu pojavu, jedno promišljanje nad problemom koje, vođeno našom “fizikalnom maštom” i osjećajem za što je prirodno, a što neprirodno, nam može omogućiti put naprijed ka objašnjenju. Želimo čuti vašu intuiciju i promišljanje iza problema.

Prvi dio je set od tri kratka konceptualna zadatka. Zadaci su opisnog tipa i neće zahtijevati formule i brojke. No, u rješenjima očekujemo da timovi pokažu razumijevanje problema, i da vrlo detaljno pojasne svoj pristup, ideje i način na koji dolaze do obrazloženja. Primjer ovdje

Drugi dio je kompjuterski pokus. U ovom dijelu ćemo vam na našim web stranicama dati animiranu fizikalnu situaciju, npr. njihalo. Vi ćete tada moći mijenjati parametre te situacije i donijeti određene zaključke i/ili učinit mjerenja. Kroz 10 zadataka ćemo vas voditi kroz tu fizikalnu pojavu.

Konačni dio je kućni pokus. Kroz 10 zadataka ćete pokazati razumijevanje neke pojave, opisati ju, kao i njene ključne parametre te na kraju provesti povezani pokus. On će biti takav da ga svi učenici mogu bez poteškoća provesti u svom domu u kratkom roku. Svi zadaci će vas navoditi kroz problem i želimo primarno vidjeti razumijevanje fizikalne situacije.

Sve alate za analizu u drugom i trećem dijelu, ako će ih bit, ćemo omogućiti putem web stranice.

Srednje škole

Natjecanje se sastoji od tri zadatka iz fizike i tri zadatka iz matematike. Zadaci su osmišljeni s ciljem uvođenja novih koncepata tako da MORATE koristiti ostale izvore znanja, primarno internet i literaturu (knjige, zbirke, skripte...). Cilj natjecanja je potaknuti vas na istraživanje različitih tema, ideja i pojmova koje možete koristiti za razumijevanje i rješavanje problema. Natjecanje traje 7 dana.

Gradivo koje se može pojaviti na natjecanju je prilagođeno svima, neovisno u kojem ste razredu srednje škole. Gradivo se sastoji od sljedećih područja:

Fizika:
 • Kinematika
 • Dinamika i statika - sile, momenti (zakon poluge), zakoni očuvanja energije, količine gibanja, kutne količine gibanja
 • Kružno gibanje i gravitacija
 • Hidrodinamika - hidrostatski tlak, Bernoulli, jednadžba kontinuiteta
 • Termodinamika - jednadžba stanja idealnog plina, toplina, entropija
 • Dodatni pojmovi će biti pojašnjeni u sklopu zadataka
Matematika:
 • Kompleksni brojevi
 • Skupovi
 • Djeljivost, prosti brojevi
 • Nizovi
 • Vjerojatnost/kombinatorika
 • Algebarski izrazi, polinomi
 • Gradivo koje je inače pristuno na maturi i županijskim natjecanjima iz matematike, svi novi i dodatni koncepti će biti pojašnjeni u sklopu zadataka.

Rješenja i pristup moraju biti što detajnije argumentirani i opisani, nemojte štediti na riječima. Ako izradite neki program, pošaljite kod (koji je također iskomentiran). Vaša rješenja i uradak koji pošaljete u potpunosti predstavlju rad vašeg tima i ako je nejasno što želite reći, nećemo to moći adekvatno bodovati. Pišite razumljivo i čitko!

Zadaci 2020. Rezultati 2020.